Home » İş Hukuku » Maaş hesabı üzerine konulan haczin fekki için talep örneği

Maaş hesabı üzerine konulan haczin fekki için talep örneği

…….İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2015/……..

Müdürlüğünüzün, yukarıda numaralı yazılı dosyanızdan, …………… Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü’ne gönderilen Haciz İhbarnamesi uyarınca, müvekkilin …………… Bankası ………………. Şubesinde bulunan …………….. nolu hesabı üzerine haciz konulmuştur.

Haciz tatbik edilen hesap, müvekkilin maaş hesabı olup, buna ilişkin evrakları talebimiz ekinde sunuyoruz. Hesap üzerindeki bloke nedeniyle müvekkil maaşını alamadığından, bu hususta büyük mağduriyet yaşamaktadır. Müvekkilin maaş hesabına bu şekilde haciz konulması yasal olmadığından, ilgili bankanın Genel Müdürlüğü’ne yeniden müzekkere yazılarak, söz konusu hesap üzerine konulan haciz ve blokenin fekkini talep ederim.

 

Borçlu Vekili

Av. Ahmet ERKAN

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*