Home » Haberler » Kıdem Tazminatında Yeni Düzenleme Yolda

Kıdem Tazminatında Yeni Düzenleme Yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı ile ilgili yeni çalışmaların torba yasa ile önümüzdeki günlerde yasalaşacağını ifade etti. Bakan Çelik, kıdem tazminatı konusunda sosyal taraflarla uzlaşılabileceğine inandığını ve bunun için mesai ayırmak gerektiğini ifade etti. Aylık ne kadar kesinti yapılacağı gibi hususlarda oturup hesap kitap yapmak gerektiğini kaydeden Çelik, “Sigorta primi gibi tazminat da aylık olarak hesabına yatsın” dedi.

Mevcut düzenlemenin çalışanlar için zulüm olduğunu ifade eden Çelik, alt komisyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki hafta üst komisyonda çalışmalar devam edecek.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işverenin yanında geçirmiş olduğu hizmet süresine bağlı olarak İş Kanununda belirtilen hallerde işçinin işinden ayrılması durumunda kendisine ödenen tazminat şeklidir. Hizmetinin karşılığı olarak alınan bu tazminat işçi için ayrı bir önem arz etmektedir. Bunun yanında işverenler için de maliyet unsuru olması bakımından hesaplanırken hem hesaplamaya dahil edilecek ödemeler hem de kıdeme esas sürenin doğru belirlenmesi gerekmektedir.
1475 sayılı İş Kanun’unun 14. Maddesine göre işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için iş sözleşmesinin; işveren tarafından (4857 s.k. 25/ II maddeleri hariç) fesih edilmesi, muvazzaf askerlik sebebiyle, yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla, 506 Sayılı Kanun’un 60. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle ve kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Bunun yanında kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işçinin en az bir yıllık çalışmasının bulunması ve bu çalışma aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerinde geçmiş olmalıdır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*