Home » Haberler » Kıdem tazminatında tavan ücret uygulaması nedir?

Kıdem tazminatında tavan ücret uygulaması nedir?

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı açıklanmış  10.12.1982 tarihli değişilik ile buna tavan sınırlaması getirilmiştir.(2762/1 md.) Madde metnine göre, toplu sözleşmelerle ve hizmet akidleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Kıdem tazminatı tavan ücretleri, 6 ayda bir güncellenmektedir.

01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arası açıklanan kıdem tazminatı tavan ücreti 3.541,37 TL’dir.

Toplu iş sözleşmesi ile kıdem tazminatı miktarının arttırılması mümkün ise de, arttırılacak tutarın dahi tavan sınırını geçmesine izin verilmemiştir. buna ilişkin sözleşmeler, tavan sınırını geçmesi halinde, tamamen geçersiz sayılmayacak, tavan sınırı esas alınacaktır.

Örneklerle ifade etmeye çalışacak olursak;

Aylık giydirilmiş ücreti 5.000,00 TL olan ve  2 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin, kıdem tazminatı, 3.541,37 x2 =7.082,74 TL olarak hesaplanacaktır.

Aylık giydirilmiş ücreti 3.600,00 TL olan ve yine 2 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin kıdem tazminatı da, yine aynı şekilde tavanı aştığından, 3.541,37 x2 =7.082,74 TL olacaktır

Özetle işçinin giydirilmiş ücreti, 3.541,37 TL’den düşükse, hesaplama buna göre yapılacak, yüksekse, ne kadar ücret aldığına bakılmaksızın kıdem yılı ile 3.541,37 TL çarpılarak kıdem tazminatı bulunacaktır.

Geçmiş dönemlere ilişkin kıdem tavminatı tavan ücretleri, aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir.

DÖNEMİ

TUTAR

01.07.2014 – 31.12.2014

3.438,22 TL

01.01.2014 – 30.06.2014

3.438,22 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

3.254,44 TL

01.01.2013 – 30.06.2013

3.129,25 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

3.033,98 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

2.917,27 TL

01.07.2011 – 31.12.2011

2.731,85 TL

01.01.2011 – 30.06.2011

2.623,23 TL

01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 – 30.06.2010

2.427,03 TL

01.07.2009 – 31.12.2009

2.365,16 TL

01.01.2009 – 30.06.2009

2.260,05 TL

01.07.2008 – 31.12.2008

2.173,19 TL

01.01.2008 – 30.06.2008

2.087,92 TL

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*