Home » İşçilik Alacakları » Kıdem tazminatı için faiz hesabı nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı için faiz hesabı nasıl yapılır?

Kıdem tazminatına faiz talep edebilmek için, işverenin temerrüde düşürülmesine (Önceden bu hususta işverene ihtar çekilmesine) gerek bulunmamaktadır. İşçi, kıdem tazminatı alacağı için, sözleşmenin feshinden (iş akdinin sona erme tarihinden itibaren) faiz talebinde bulunabilir. Kıdem tazminatı alacağına uygulanacak faiz oranı, bankalarca 1 yıllık mevdua­ta fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizdir.

Bu noktada önemli olan, dava dilekçesinde, kıdem tazminatına söz konusu faizin de talep edilmiş olmasıdır. Hakim, taleple bağlaıdır. Tarafların talebi dışına çıkamaz. Dava dilekçesinde faiz talep edilmemişse, veya talep edilen faiz, yasal faiz gibi, bankalarca bir yıllık mevduata fiilen uygulanan faizden daha düşük bir faizse, hakim, talepten fazlasına hükmedemeyeceğinden, bu durum, işçi aleyhine hak kaybına neden olacaktır.

Uygulamada iş davaları, belirsiz alacak davalarından olduğundan, kısmi olarak açılmakta, bilirkişi raporu doğrultusunda müddeabih (dava değeri) arttırılmaktadır. Yargıtay’ın kökleşmiş içtihatlarına göre, kısmi dava açıldıktan sonra, ıslah yoluyla talebin genişletilmesi durumunda,dava dilekçesinde olduğu gibi, ıslah dilekçesinde talep edilmiş olması şartıyla, ıslah ile arttırılan miktar için, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren kıdem tazminatına, yukarıda belirtilen oranda faiz uygulanması gerekmektedir. ( 9.HD, 17.11.2008 tarih, 22835/31044 E.K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*