Home » İşçilik Alacakları » Kadın işçinin, evlilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra yeniden işe başlaması

Kadın işçinin, evlilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra yeniden işe başlaması

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamakla birlikte, bunun istisnalarından biri de, evlilik yapan kadın işçilere tanınmıştır. Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca kadın işçi, evlilik tarihinden başlamak üzere 1 yıl içinde iş sözleşmesini tek taraflı feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

İş akdini evlilik nedeniyle fesheden kadın işçinin, işverene ihbar öneli tanıma gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Evlilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra yeni işe başlamasını inceleyecek olursak;

Öncelikle çalışma hakkı, anayasal bir hak olup, engellenemez. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadının yeniden çalışmasını engellemek, bir yandan kendisine kanunla ayrıcalık (erkek eşe bu hak tanınmamıştır) tanırken, bir yandan anayasal hakkını elinden almak olur ki kanunun bunu amaçlamayacağı ortadadır.

Evlenen kadın, evliliğini daha sağlıklı yürütebilmek için işten ayrılmayı seçebilir. Erkek eşin gelirinin yeterli olabileceği düşüncesiyle işten ayrılmış, eşine, evine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla iş kanunuyla kendisine tanınan bu hakkı kullanmış, ancak tek maaş ile geçim sıkıntısına düşerek yeniden çalışmaya ihtiyaç duymuş olabilir.

Evliliğine, eşine daha çok vakit ayırabileceği, daha esnek çalışma saatleri olan bir iş seçebilir. Öyle ki, çalışmamayı planlarken, reddedilemeyecek derecede tatmin edici bir ücretle kendisine iş teklifinde bulunulmuş olması da mümkündür.

Kadının, evlilik nedeniyle iş akdini feshettikten hemen sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamış olması, tek başına hakkın kötüye kullanıldığı göstergesi sayılamayacaktır. Bu durum, her bir somut olaya göre farklılık gösterecektir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*