Home » İşçilik Alacakları » İşyerinin devri halinde, işçinin kıdem tazminatından kim sorumlu olur?

İşyerinin devri halinde, işçinin kıdem tazminatından kim sorumlu olur?

İşçinin kıdem süresi, işyerinin devrinden etkilenmemektedir. 1475 Sayılı Kanun’un 14/3. maddesi gereği işçinin kıdemi, işyerindeki çalışma süreleri toplanarak hesaplanır.

İşyerinin devri halinde, işçinin kıdem tazminatından her iki işveren de sorumlu olacaktır. Ancak her işverenin sorumluluğu, işçiyi kendi emrinde çalıştırdığı süre ile sınırlı olacaktır. Ayrıca eski işverenin kıdem tazminatından sorumlu olduğu tutar,  işçinin devir tarihindeki ücretine göre belirlenecektir. Dolayısı ile kıdem tazminatının tamamı için eski işverene başvurmak mümkün değildir. (9. HD 19.06.2012 tarih, 21736 E. 23665 K.)

Basın İş Kanunu ile Deniz İş Kanunu’nda işyeri devrine ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu kanunlara tabi işçilerin kıdem tazminatlarından, devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır.

1 Cevap

  1. Merhaba,
    “Ancak her işverenin sorumluluğu, işçiyi kendi emrinde çalıştırdığı süre ile sınırlı olacaktır.” cümlesi yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Çünkü devreden işverenin sorumluluğu işçiyi her ne kadar kendi emrinde çalıştırdığı süre ile sınırlı olsa da devralan işverenin sorumluluğu işlemiş kıdem tazminatlarından tamamından sorumluluk şeklindedir. Dolayısıyla cümleyi bu şekilde kurmak, devralan işverenin sadece devraldıktan sonraki dönemde işleyen kıdem tazminatından sorumlu olması anlamına gelir ki, bu ifade hatalıdır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*