Home » Haberler » İşyeri dışında gerçekleşen bir kaza, iş kazası olarak kabul edilebilir mi?

İşyeri dışında gerçekleşen bir kaza, iş kazası olarak kabul edilebilir mi?

İşçinin geçirdiği kazanın, iş kazası sayılabilmesi için, kural olarak işyerinde gerçekleşmesi şartı aranmakta ise de, bazı durumlarda, kaza işyerinde cereyan etmemiş olsa bile, işçinin uğradığı kaza iş kazasıdır.  Örneğin işverenin işçiyi, işyeri dışında bir görevle başka yere göndermesi veya sigortalının işin gereği olarak işyeri dışına çıkması halinde işçinin uğradığı kaza iş kazasıdır. Burada kıstas, işçinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle hareket edip etmediğidir. Nasıl ki işyerinde meydana gelen kazaların nedenleri üzerinde durulmuyorsa, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işyerinin dışına çıkan işçi de, herhangi bir nedenle kazaya uğrarsa bu kazanın da iş kazası olarak nitelendirilmesi gerekir.

Sigortalı, işverenin işi için başka yere gitmektedir. Dolayısı ile işverenin otoritesi altındadır.İşçinin, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi halinde, asıl işini yapmaksızın geçen zaman dilimi içinde uğradığı tüm kazalar da , iş kazası olarak nitelendirilecektir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*