Home » İş Hukuku » İşvereninin, yetersizlik nedeniyle işçiyi çıkarabilmesinin şartları nelerdir?

İşvereninin, yetersizlik nedeniyle işçiyi çıkarabilmesinin şartları nelerdir?

Yetersizlikten kaynaklanan sebepler, işçinin ortalama benzer işi görenlere göre daha az verimli çalışması, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olması,sık sık hastalanması, işe yatkın olmaması, , işe yoğunlaşmasının giderek azalması, öğrenme ve kendisini geliştirme konusunda yetersiz kalması,  çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalığa yakalanması ve uyum yeterliliğinin azalması gibi işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir.

Tarafsız bir performans değerlendirmesi için, personelin görev tanımı ve performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı ve işçiye tebliğ edilmelidir.

Değerlendirme çalışanın görev tanımına, işverenin kurumsal ilkelerine, , verimine,uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut olarak yapılmalı ve buna yönelik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır.

İşyerine özgü çalışanların performanslarının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Değerlendirmede işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedefleri ile personelin bunları gerçekleştirme oranı esas alınmalıdır. Geçici nitelikte ve kısa süreli davranış ve sonuçlar değerlendirmede göz önünde bulundurulamaz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*