Home » Haberler » İşçiye ücret kesme cezası verilebilmesinin şartları nelerdir?

İşçiye ücret kesme cezası verilebilmesinin şartları nelerdir?

İş Kanununda, işverence toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinde gösterilmiş olan nedenler dışında işçiye ücret kesme cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır (m. 38/1). Kanunda, yapılacak ceza kesintilerinin işçiye derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gerektiği ve bu amaçla yapılacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya iki günlük kazançtan fazla olamayacağı belirtilerek işverenin ceza verme yetkisinin sınırları çizilmiştir (m. 38/II).

Ceza olarak kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına, Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. İşveren bunun ayrı bir hesabını tutmak, Bakanlık da biriken paranın dağıtımını Bakanın başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin katılacağı kurul kararına göre yapmak zorundadır. Kurulun kuruluş ve çalışması bir yönetmelikte gösterilir (m. 38/1II).
Madde hükmüne aykırı hareket eden işveren hakkında para cezasına hükmolunur (m. 102/1).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*