Home » Haberler » İşçinin ücret alacağında zamanaşımı süresi nedir?

İşçinin ücret alacağında zamanaşımı süresi nedir?

İş Kanununa göre, ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır (m. 32/son). Bu hükmün kapsamına fazla çalışma, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil ücretleri ile ikramiye ve prim gibi ücret ekleri ve diğer işçilik hakları da girmektedir.
Zamanaşımı alacağın muaccel olduğu andan itibaren işlemeye başlayacağından (BK, m. 149/1), işçinin devamlı çalışması zamanaşımının işlemesini durdurmaz. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesi süresince doğan ücret alacaklarına ilişkin davalarda beş yıllık zamanaşımının iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren başlamayacağı açıktır. İş sözleşmesinin sona erip ermemesine bakılmaksızın zamanaşımı süresi her ücret alacağı için ayrı ayrı işleyecek ve hesap olunacaktır. Buna karşılık, yıllık ücretli izin alacağına ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar (İşK, m. 59/1).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*