Home » İşçilik Alacakları » İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alması mümkün müdür?

İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alması mümkün müdür?

Kural olarak işçinin, sözleşmenin sona erdiği tarihte, işyerinde en az bir yıllık kıdemi bulunmalıdır.

Bir yıllık kıdem koşulu, nisbi emredici niteliktedir. Yani bu süre, işçi lehine olmak şartıyla kısaltılabilir.

İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alabilmesi için bir diğer olasılık, işveren tarafından, sırf kıdem tazminatı almasına engel olmak için kötüniyetli olarak işten çıkarılması durumunda sözkonusu olacaktır.Öğretideki çoğunluk görüş, işçinin böyle bir durumda, hem kıdem, hem de kötüniyet tazminatı talep edebileceği görüşündedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*