Home » İşçilik Alacakları » İş sözleşmesinin devri ile işyeri devrinin işçilik alacakları açısından farkı nedir?

İş sözleşmesinin devri ile işyeri devrinin işçilik alacakları açısından farkı nedir?

İş sözleşmesinin devri konusu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 429. maddesinde düzenlenmiş olup, İş Kanunu’nda sözleşmenin devrine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

İş sözleşmesinin devri için, devreden ve devralan işverenin anlaşması yetmez. İşçinin de buna rıza göstermesi gerekir. İşçinin rızası alınmadan yapılmış bir iş devri sözleşmesi, işçiyi bağlamayacaktır. İş sözleşmesinin devrinin her üç tarafın da rızasıyla gerçekleşmesi durumunda, devralan işveren, işçinin devirden önceki tüm haklarından sorumlu olacaktır. İşçi bu durumda, kıdem tazminatının tamamını devralan işverenden talep edebilir.

İşyeri devri ile iş sözleşmesinin devri arasında fark bulunmaktadır. İş sözleşmesinin devrinde, hem işveren, hem de işyeri değişmektedir. İş sözleşmesi devrinde, işyeri devrine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle iş sözleşmesinin devrinde, işyeri devrinden farklı olarak, devreden işverenin, işçinin ihbar,kıdem ve yıllık izin ücretinden devir tarihi itibarı ile sorumluluğu bulunmaz. (9. HD. 28.06.2010 tarih, 32046 E.20698K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*