Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » İş Kanunu’nda yer alan fazla çalışma yasakları nelerdir?

İş Kanunu’nda yer alan fazla çalışma yasakları nelerdir?

4857 sayılı îş Kanunu uyarınca çıkarılan Fazla Çalışma Yönetmeliğinde fazla çalışma yasakları belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre, günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek veya 7,5 saatten az çalışmayı gerektiren işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer veya su altında çalışılacak yerlerde fazla çalışma yapılamaz (m. 7). Ayrıca, 18 yaşından küçük olanlara ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılmış olsa bile, sağlıklarının elvermediği hekim raporuyla belgelenen işçilere, yeni doğum yapan ve çocuk emziren işçilere fazla çahşma yaptırılamaz (Yönetmelik, m. 8).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*