Home » Haberler » İkale sözleşmesi nedir?

İkale sözleşmesi nedir?

İkale sözleşmeleri, iş kanununda düzenlenmemiş olmakla birlikte, iş hukukunda hakim olan işçi lehine yorum ilkesi gereği, taraflar arasında düzenlenen ibranamelerin çoğu kez işçi lehine yorumlanması, geçersiz kabul edilmesi üzerine iş hukukundaki yerini almış, uygulamada yaygınlık kazanmaya başlamıştır.

İş sözleşmesi tarafları sözleşmeyi anlaşma ile her zaman sona erdirebilirler. Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli yapılmış olmasının anlaşma ile sözleşmeyi sona erdirmeye etkisi yoktur. Sözleşmeyi sona erdiren anlaşma açık olabileceği gibi örtülü de olabilir. Örneğin, işçinin bir tartışma sonucu işverene işi bırakmak istediğini, işverenin de buna memnun olduğunu yazılı olarak bildirmesi halinde sözleşme tarafların örtülü anlaşması ile sona erer. Aynı şekilde, kamu kesiminde işçi kadrosundaki bir kimsenin kendi rızası ile işveren tarafından memur kadrosuna geçirilmesi halinde de örtülü bir anlaşma ile iş sözleşmesi sona ermiş sayılır.

Bu durumlarda taraflar sözleşmenin derhal veya belirli bir süre sonra sona ereceğini kararlaştırabilirler. Ancak sözleşmenin sona ermesine ilişkin anlaşmada sona erme zamanı ile ilgili olarak herhangi bir hüküm yoksa, anlaşmanın yapıldığı gün sözleşmenin sona ermiş olduğu kabul edilir.
Yargıtaya göre, irade fesadı hallerinin ikale sözleşmeleri yönünden titizlikle ele alınması gerekir. Ancak bu sözleşme ile işçiye sağlanacak ek menfaatin alacaklarının tam karşılığı olması şart değildir. Üst düzey yönetici statüsünde olan işçi yaptığı sözleşmenin sonuçlarını bilebilecek durumdadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*