Home » İş Hukuku » Hafta tatilinin tanımı ve kapsamı nedir?

Hafta tatilinin tanımı ve kapsamı nedir?

Hafta tatilinin ne olduğu ve kapsamı 1924 yılında çıkarılan Hafta Tatili Kanununda gösterilmiştir.
Normal olarak işçiler pazar günü hafta tatili yaparlar (2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, m. 3A). Ancak, Hafta Tatili Kanununda, sürekli çalışma zorunluluğu bulunan ve bu Kanunun 4 ve 5. maddelerinde sayılan hastane, eczane, vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, matbaa, günlük gazete bayileri, müzeler, tiyatrolar, spor, konser salonları, sinemalar ve eğlence yerleri, oteller, lokantalar, kahvehaneler, mevsimlik işlerin yürütüldüğü müesseseler, turistik eşya satan ticarethaneler gibi işyerlerine pazar günü tatil yapmama olanağı sağlanmıştır.

izin

Bununla beraber, bu işyerlerinde çalışanlara münavebeli (dönüşümlü) olarak, haftanın başka bir günü hafta tatili verilir (m. 4, 5). Aynı şekilde pazar günü tatil eden yerlerde bekçilik, kapıcılık gibi zorunlu hizmetlerde ve maden ocaklarında çalıştırılan işçilere haftanın diğer bir gününde tatil verme zorunluluğu vardır (Hafta Tatili K, m.6).
Hafta tatilinden istisna edilen bir işyerinde pazar günleri çalışıp hafta tatilini haftanın diğer bir gününde yapan işçiye pazar gününe ait çalışması için sadece bir gündelik tutarında ücret ödenmesi gerekir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*