Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Deniz İş Kanununda ve Basın İş Kanununda fazla çalışmaya ilişkin hükümler nelerdir?

Deniz İş Kanununda ve Basın İş Kanununda fazla çalışmaya ilişkin hükümler nelerdir?

Deniz İş Kanunu ile Basın İş Kanununda fazla çalışma konusunda İş Kanunundakinden farklı hükümler bulunmaktadır.

1. Deniz İş Kanununda

Kanunda fazla çalışmayı gerektiren nedenler gösterilmemekte, sadece bu Kanunda günde sekiz ve haftada kırksekiz saat olarak kabul edilen (m. 26) çalışma sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmaların fazla çalışma sayılacağı belirtilmektedir. Ancak kanun, bazı hallerin fazla çalışma sayılamayacağını ifade etmektedir. Bunlar, geminin, gemideki şahısların veya gemi hamulesinin selâmeti için kaptanın yapılmasını zaruri gördüğü işler, gümrük, karantina vesair sıhhi formaliteler dolayısiyle yerine getirilmesinde zorunluluk bulunan ilâve işler, gemi seyir halinde veya limanda iken gemide yaptırılan (yangın, gemiyi terketme, denizde çatışma, denizden adam kurtarma ve savunma) talimleri olmak üzere üç kısımda toplanmıştır (m. 28/111).

Fazla çalışmanın süresi ile ilgili olarak Deniz İş Kanununda bir sınırlama yoktur ve işçinin muvafakati aranmamaktadır. Fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 25 oranında artırılması suretiyle bulunacak miktardan az olamaz (m. 28/11). Yapılan fazla çalışmalarla gemi adamının hak ettiği fazla çalışma ücreti, işveren veya işveren vekilince tutulacak noterden tasdikli bir defterde gösterilir (m. 28/IV ve V).

2. Basın İş Kanununda

Kanunun kapsamı içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemmirren çalışanların gündüz veya gece devresindeki normal sekiz saatlik çalışma süresinin dışında yaptıkları çalışmalar fazla çalışma sayılır ve bu süre günde üç saati geçemez. Yarım saatten az fazla çalışma yarım saat, fazlası ise bir saat sayılır. Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır. Ancak fazla çalışmaların 24’ten sonraya tesadüf etmesi halinde ücret bir misli fazlasıyla ödenir (6523 sayalı Kanunun 4.1.1961 t. ve 212 sayılı kanunla değiştirilen Ek 1. maddesi)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*