Home » Tag Archives: zorlayıcı sebep nedeniyle iş akdinin feshi

Tag Archives: zorlayıcı sebep nedeniyle iş akdinin feshi

İşverenin, zorlayıcı sebeplerle iş akdini feshedebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (III) numaralı bendinde, işçiyi iş­yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin derhal fesih hakkının olduğu açıklanmıştır. İşçiyi çalışmaktan alıkoyan nedenler, işçinin çevresinde meydana gelmelidir. İş­yerinden kaynaklanan ve çalışmayı önleyen nedenler bu madde kapsamına girmez. Örneğin işyerinin kapatılması zorlayıcı neden sayılmaz. Ancak, sel, kar, deprem gibi ...

Read More »