Home » Tag Archives: yol ücreti

Tag Archives: yol ücreti

Yol ücretinin kıdem tazminatına eklenmesi usulü

Yol- servis ücretleri, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaplamaya dahil edilecek kalemlerdendir. Yol masrafının işverence karşılandığı durumlar, üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır; 1- İşçiye, işverence araç tahsis edilmesi 2-Mavi kart bedeli verilmesi 3-Servisin işveren tarafından sağlanması Yol ücreti konusunda işveren ile işçi arasında uyuşmazlık bulunuyor ise; Gerek işçiye araç tahsis edildiği, gerekse aylık mavi kart bedeli verildiği durumlarda, yol ...

Read More »

İşçinin yol ve yemek ücreti hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yol ücreti uygulamasının varlığı kanıtlanamadığı sürece, tazminata esas ücre­te yol ücreti ilavesi hatalıdır. (Yargıtay 22. HD. 22.05.2014 gün, 2013/10485 E, 2014/14118 K) Yemek ve yol ücretinin fiilen çalışılan günler karşılığı hesaplanarak, otuza bö­lünmek suretiyle bir günlük karşılığının tespit edilmesi ve buna göre tazminata esas ücretin belirlenmesi gerekirken, fiilen çalışılmayan günler için de yol ve yemek üc­retinin hesaplanarak, tazminata esas ücrete eklenmesi ...

Read More »