Home » Tag Archives: yıllık izinde başka işyerinde çalışma

Tag Archives: yıllık izinde başka işyerinde çalışma

İşçinin yıllık izinde başka işyerinde çalışmasına ilişkin yargıtay kararı

Yargıtay 22. HD. 13.05.2014 gün, 2013/11229 E, 2014/12639 K Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshe­dildiğini belirterek davalıdan kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini istemiştir. Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 06.05.2011 tarihli fesih bildirimi ile haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiği gerekçe­siyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, davalı ...

Read More »