Home » Tag Archives: yıllık izin hesaplama

Tag Archives: yıllık izin hesaplama

Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak günler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca; İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü ihbar öneline ilaveten 6 haftayı aşmamak kaydı ile işine gidemediği günler, Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırıl­madıkları günler, İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanun­dan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler,(90 güne kadar olmak kaydı ile) Çalışmakta olduğu ...

Read More »