Home » Tag Archives: yeniden işe başlama

Tag Archives: yeniden işe başlama

İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra başka işte çalışabilir mi?

Yargıtay, geçmiş uygulamalarında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim şartını tamamladıktan sonra, emeklilik nedeniyle işten ayrılanların, kısa bir süre sonra yeniden işe başlamalarını, hakkın kötüye kullanılması olarak saymakta iken, çalışma hakkının anayasal bir hak olduğu ve bu hakkın engellenemeyeceği fikrinden hareketle , bu görüşünden dönmüş olup, işten ayrıldıktan bir gün sonra dahi işçinin başka bir işe girmesine artık ...

Read More »

Prim günü ve yılı doldurup kıdem tazminatı alan işçi, başka işyerinde çalışabilir mi?

İşçi, kural olarak, kendi isteğiyle işten ayrıldığında, kıdem tazminatı alamaz. Ancak İş Kanunu’na göre, işçinin, yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde, kendi  isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabileceği istisnasına yer vermiştir. Özetle sigortalılılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, sadece yaşı bekliyorsa, bunu ilgili kurumdan belgeleyerek kendi isteğiyle işten ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu hakkını ...

Read More »