Home » Tag Archives: yeni iş arama izni

Tag Archives: yeni iş arama izni

Yeni iş arama izni ücreti ile ilgili Yargıtay kararları

İhbar öneli verilerek feshedilmemişse iş arama izin ücreti alacağına hak kazanılamaz. İşçi tarafından önel verilmesi halinde de iş arama izni verilmelidir. Kanununun 27. maddesinde, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 3. fıkrasında, işveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı ...

Read More »

Yeni iş arama izni ücreti nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi islerse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işlen ...

Read More »