Home » Tag Archives: yemin

Tag Archives: yemin

Ücret alacağı ve yemin – Yargıtay kararları

6100 Sayılı HMK döneminde resen yemin teklif edilmemektedir. 7.HD, yemin teklifinin hatırlatılamayacağını tarafın kendisinin teklif etmesi gerektiğini kabul etmektedir. …Somut olayda, davalı tarafından dosyaya sunulan ücret bordrolarında davacının imzası bulunmamaktadır. Davalı, davacıya ücretlerinin ödendiğine dair banka kayıtlarına da dayanmamıştır. Davalı şirket defterleri davalı tarafından sunulmuş ise de kayıtların kapanış tasdikleri olmadığı gibi, davacının imzasını taşıyan ödeme belgesi niteliği de yoktur. ...

Read More »