Home » Tag Archives: yemek molası

Tag Archives: yemek molası

Yargıtay kararları ışığında işçinin ara dinlenmesi ve fazla çalışma hesabına etkisi

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha kısa ...

Read More »

İşveren, işçiye ara dinlenmelerinde (yemek, çay molası) işyeri dışına çıkma yasağı getirebilir mi?

Ara dinlenmeler, çalışmadan sayılmamaktadır. Bu nedenle ara dinlenme süreleri için işçiye ücret ödenmez. İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde geçirebileceği gibi dışında geçirebilir. İşverenin, işçiye bu konuda yasak getirmesi mümkün değildir. İşçinin, ara dinlenme süresini işyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi halinde, ara dinlenme verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenme ...

Read More »