Home » Tag Archives: yasak olduğu halde sigara ve çakmak bulundurmak

Tag Archives: yasak olduğu halde sigara ve çakmak bulundurmak

Yargıtay: Yasak olduğu halde sigara ve çakmak taşımak, işyeri güvenliğini tehlikeye soktuğundan haklı fesih nedenidir.

Yargıtay 22. HD. 16.12.2011 tarih, 2011/4396 E, 2011/7592 K Davacı, boya atölyesi dolaplarında yapılan aramada sivil pantolonunda sigara bulunduğu için iş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, aramanın hukuka aykırı olup, sigaranın tek başına patlayıcılık özelliği olmadığım ve özel eşyalarının aranmasının hukuka aykırı olduğunu, daha önce hiç­bir konuda uyarı da almadığını, feshin son çare olması ilkesine uyulmadığını, iş ...

Read More »