Home » Tag Archives: vakıf üniversitesi

Tag Archives: vakıf üniversitesi

Vakıf üniversitesi ile öğretim görevlisi arasındaki ihtilafta iş mahkemeleri görevlidir

Yargıtay 7.HD. 01.04.2014 tarih, 2014/2145 E, 2014/7139 K “……….Davalı, iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur. Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’niıı emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde, davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı ...

Read More »