Home » Tag Archives: ulusal bayram

Tag Archives: ulusal bayram

Ulusal bayram ve resmi tatil alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

İşçi açısından: Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması Husumeti bulunan tanıklar gösterilmesi Tüm dönem değil kısa süre çalıştığı tanıkların gösterilmesi İşkur şikayetinde, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı günler bildirilmesi Rapora süresinde itiraz edilmemesi Resmi işyerlerinde ispatta tanık beyanlarının yeterli olmayabileceğinin dikkate alınmaması Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi Yazılı belge ...

Read More »

Ulusal Bayram ve Genel Tatillerin işçilik alacaklarına etkisi

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağ­lanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini ...

Read More »

Ulusal Bayram ve genel tatillere ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanununa göre, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak kabul edilen günlerde işçilerin çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir (m. 47/1). Kanunda, ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin gerektiği zamanlarla ilgili olarak, bu ödeneğin verilmesi süresine rastlayan tatil ücretlerinin geçici ...

Read More »