Home » Tag Archives: ücretsiz izin

Tag Archives: ücretsiz izin

Ücretsiz izin – Yargıtay kararları

…Davacı, 20.05.2008 tarihinde işverence ücretsiz izne gönderildiğini ve ücretsiz iznin bittiği tarihte işe başlatılmadığın ileri sürerek 20.05.2008 tarihinden sonra iş yerinde fiilen çalışmadığını açıkça kabul etmiştir İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden sayılmaz. Ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz ve işçi bu döneme ilişkin ücret alacağına hak kazanamaz. Davacının hizmet süresinin, ücretsiz ...

Read More »

İşverenin tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarması, fesih sayılır mı?

Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşır ve karşı tarafın hukuki alanını etkilediğinden, açık ve belirgin şekilde yapılma­lıdır. Yine aynı nedenle, kural olarak şarta bağlı fesih bildirimi geçerli değildir. Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmemektedir. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hâli birleşirse bunun fesih anlamına gel­diği kabul edilmelidir. Bazen fesih, işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde ...

Read More »