Home » Tag Archives: ücretlerin ödenmemesi nedeniyle toplu iş bırakma

Tag Archives: ücretlerin ödenmemesi nedeniyle toplu iş bırakma

Yargıtay: Ücretleri ödenmediği için işçilerin iş bırakma eylemi toplu da olsa kanun dışı grev sayılmaz

“…Somut uyuşmazlıkta davacının toplu halde gerçekleşen iş görme edimini ifadan kaçındığı Mersin 1. İş Mahkemesinin 2007/3 D. İş sayılı dosyası ve Mersin 5. Noterliğinin 19.03.2007 ve 20.03.2007 tarihli tutanakları ile sabittir. Ancak dinlenen tanık anlatımlarından, bu ifadan kaçınmanın işveren tarafından fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Bölge Çalışına Müdürlüğünün 29.03.2007 tarihli tutanağında ...

Read More »