Home » Tag Archives: ücretin ödendiğinin ispatı

Tag Archives: ücretin ödendiğinin ispatı

Ücret ödemelerinin ispatı – Yargıtay kararları

…Somut olayda, davacı, 2.11.2012 tarihi i ihtarnamesi ile, önceki ay ücretlerinin zamanında düzenli ödenmediği ve ekim ayı maaşının ödenmediğinden bahisle iş akdini feshetmiştir. Gerek dosya içinde bulunan banka hesap hareketlerinin incelenmesinden, gerekse davacının örtülü beyanından, ekim ayı ücreti dışında kalan ücretlerinin, ilgili ay içinde parçalı olarak ödendiği, yasanın aradığı anlamda ücretin ödenmemesinin sözkonusu olmadığı açıktır. Ekim 2012 ayı maaşı yönünden ...

Read More »

Ücretin ödendiğinin ispatı – Yargıtay ilke kararı

4857 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesine göre, işçiye ücretin elden ya da banka kanalıyla ödenmesi durumunda, ücret hesabını gösteren imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan “ücret hesap pusulası” verilmesi zorunludur. Uygulamada çoğunlukla “ücret bordrosu” adı altında belgeler düzenlenmekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir. Ücretin ödendiğinin ispatı ...

Read More »

Yargıtay: İşçinin ücret ödeme belgeleri temyiz aşamasında dahi işverence sunulabilir

Yargıtay, işverenin, işçinin ücretini ödediğini, borcu sükut ettiren itiraz niteliğinde belge olduklarından, yargılamanın her aşamasında sunabileceğine karar verdi. İşte Yargıtay’ın güncel kararı; Yargıtay 7. HD. 26.02.2014 tarih, 2014/214 E, 2014/4636 K “…..Davacı işyerinde çamaşırhane personeli olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe göste­rilmeden iş akdinin feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı, davacının her hangi ...

Read More »