Home » Tag Archives: ücretin eksik ödenmesi

Tag Archives: ücretin eksik ödenmesi

İşçinin ücretinin ödenmemesi – eksik ödenmesi ile ilgili Yargıtay kararları

Ücretin ne zaman ödeneceği 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesinde belirtilmiş, gecikmenin yaptırımı da 34. maddede hüküm altına alınmıştır. Aksine sözleşme yoksa ücret hak edilen ayı takiben aybaşı itibarı ile ödenmek zorundadır. Ücretin zamanında ödenmemesi işçiye iş akdini fesih peşin hakkı vermektedir. İşçi dilerse iş akdini derhal bildirimsiz olarak fesheder, dilerse 34. maddedeki iş görme ediminden kaçınma hakkını kullanır. 34. maddedeki ...

Read More »

Ücreti zamanında ödenmeyen – eksik ödenen işçinin hakları nelerdir?

İşçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi de 24.maddede haklı fesih sebepleri arasında sayılmıştır. Ücretin tam olarak ödenmesi asildir. İşveren işçinin ücretini eksik ödeyemeyeceği gibi 62.madde gereği yazılı muvafakat olmadıkça ücretten kesinli de yapamaz. Ödenmeyen ücretin az veya çok olmasının bir önemi yoktur. Ücretin ödenmemesi haklı fesih imkan verir. Ayrıca 20 gün içerisinde ücretin ödenmemesi halinde işçinin iş görme ediminden kaçınma ...

Read More »