Home » Tag Archives: ücret bordrolarının ispat gücü

Tag Archives: ücret bordrolarının ispat gücü

Ücret bordrolarının ispat gücü – Yargıtay kararları

…Davacı 650.00 TL. ücret aldığını iddia etmiş, davalı ise ücretinin asgari ücret olduğunu savunmuştur. Dosya içerisinde mevcut 2004/Ocak ayı bordrosu imzalı olmuş, asgari ücret üzerinden düzenlenmiştir. Başkaca ücretle ilgili yazılı belge mevcut değildir. Tanıklarda ücret konusunda bilgi vermemişlerdir. Kanıtlanamayan davacı iddiasına değer verilerek hesaplama yapılması hatalıdır. 9. HD. 2006/16669 E. 2007/37 K. 22.01.2007 …Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen ...

Read More »