Home » Tag Archives: tutuklukuk nedeniyle iş akdinin feshi

Tag Archives: tutuklukuk nedeniyle iş akdinin feshi

Tutukluluk nedeniyle işçinin iş akdinin feshi – Yargıtay kararları

“…..Taraflar arasındaki iş akdinin 4857 SK’ nun 25-IV maddesi gereğince feshedilip edilmediği noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 SK’ nun 25-1V maddesinde İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması durumunda, davalı işveren tarafından iş akdinin bildirimsiz feshedilebileceği düzenlenmiştir. Davacının işiyle ve iş yeriyle ilgisi olmayan bir suçtan tutuklu kalması nedeni ile iş akdinin sonlandırılması halinde kıdem ...

Read More »