Home » Tag Archives: tükenmişlik sendromu

Tag Archives: tükenmişlik sendromu

İşçinin sağlık nedenleri ile iş akdini feshi şartları

4857 sayılı İş Kanunu’ nun 24/1 -a maddesi, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması durumunda işçi­ye fesih hakkı vermektedir. İşçinin, işi gereği yoğun bir çalışma temposu içinde olması ne­deni ile psikolojik bir rahatsızlık yaşadığına ilişkin rapor almış olması halinde, bu rahatsız­lığın, haklı fesih sebebini düzenleyen maddenin amaçladığı işi nedeniyle sağlığı ...

Read More »