Home » Tag Archives: toplu iş sözleşmesinden faydalanmaya başlama

Tag Archives: toplu iş sözleşmesinden faydalanmaya başlama

Sendikaya üye olan işçi, toplu iş sözleşmesinden ne zaman faydalanmaya başlar?

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 9 uncu maddesinde, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olanların toplu iş sözleşme­sinden yararlanabileceği kurala bağlanmıştır. Anılan hükme göre, imza tarihinde üye olanlar toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerin taraf sendikası tarafından bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar. Yürürlükte olan bir ...

Read More »