Home » Tag Archives: toplu iş sözleşmesi

Tag Archives: toplu iş sözleşmesi

Toplu iş sözleşmeleri ve ücret – Yargıtay kararları

Protokol (TİS) yapıldıkları tarihten ileriye dönük olarak sonuç doğurur. Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerinde, işçi ile işverenin bir araya gelerek toplu iş sözleşmesi hükümlerini değiştirmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesinde ücret artışını öngören hükmün yürürlüğe girmesinden sonra davacı işçi yönünden alacağa dönüşmüş olan haktan işçi tarafından vazgeçilmesi olanaklıdır. TİS başlangıç tarihi fesihten öncesine gitse de, özel düzenleme yoksa ...

Read More »

Toplu iş sözleşmesiyle yapılacak değişikliklerin, işçinin alacaklarına etkisi nedir?

Toplu iş sözleşmesi, işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi ol­mayan işveren arasında, iş sözleşmesinin (hizmet akdinin) yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hükümleri düzenlemek için yapılan, taraftarın karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çö­züm yollarına ilişkin hükümleri dc içerebilen yazılı bir sözleşmedir (Çelik Nuri, İş Hukuku Dersleri, Eylül 2009, Yenilenmiş 22. ...

Read More »