Home » Tag Archives: temyiz aşamasında delil sunma

Tag Archives: temyiz aşamasında delil sunma

Yargıtay: İşçinin ücret ödeme belgeleri temyiz aşamasında dahi işverence sunulabilir

Yargıtay, işverenin, işçinin ücretini ödediğini, borcu sükut ettiren itiraz niteliğinde belge olduklarından, yargılamanın her aşamasında sunabileceğine karar verdi. İşte Yargıtay’ın güncel kararı; Yargıtay 7. HD. 26.02.2014 tarih, 2014/214 E, 2014/4636 K “…..Davacı işyerinde çamaşırhane personeli olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe göste­rilmeden iş akdinin feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı, davacının her hangi ...

Read More »