Home » Tag Archives: tazminat davası

Tag Archives: tazminat davası

Yargıtay: Anahtar teslimi sözleşme ilişkisi kapsamında ihale makamının iş kazasından sorumluluğu yoktur.

Yargıtay 21. HD. 01.04.2014 tarih , 2014/4751 E, 2014/6629 K “…..Dava, iş kazası sonucu sigortalının vefatı nedeniyle anne ve kardeşlerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davacı müteveffa annenin maddi tazminat isteminin Kurum gelir­leri ile karşılandığından reddine, davacı müteveffa anne yararına 20.000,00 TL da­vacı kardeşler yararına ayrı ayrı 6.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 31.01.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal ...

Read More »