Home » Tag Archives: tavan ücreti

Tag Archives: tavan ücreti

Kıdem tazminatında tavan ücret uygulaması nedir?

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı açıklanmış  10.12.1982 tarihli değişilik ile buna tavan sınırlaması getirilmiştir.(2762/1 md.) Madde metnine göre, toplu sözleşmelerle ve hizmet akidleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami ...

Read More »