Home » Tag Archives: tasfiye niteliğinde kıdem tazminatı

Tag Archives: tasfiye niteliğinde kıdem tazminatı

Tasfiye niteliğinde kıdem tazminatı ile avans niteliğinde kıdem tazminatı ayırımı

1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur. ...

Read More »