Home » Tag Archives: tarım işleri

Tag Archives: tarım işleri

Tarım işlerinde çalışanların iş kanunu kapsamında olup olmadıkları nasıl belirlenir?

4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. İşçi tarım ve orman işlerinin yapıldığı bir işyerinde çalışıyor ise, bu işçi ile işveren ararındaki uyuşmazlığın iş mahkemesi yerine görevli hukuk mahkemesine çözümlenmesi gerekir. Kanunda yer almadığı halde, Yargıtay uygulama­sında hayvancılık işinde çalışanlar ...

Read More »