Home » Tag Archives: tanımı

Tag Archives: tanımı

İş kazası nedir?

5510 sayılı Yasanın 5754 sayılı Yasa ile değişik 13. maddesine göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dıştnda başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Bu Kanunun ...

Read More »