Home » Tag Archives: tanık beyanı

Tag Archives: tanık beyanı

Yargıtay: İşyerinde ikramiye uygulaması olduğu, salt husumeti olan tanık beyanıyla ispatlanamaz.

Yargıtay 22. HD. 02.06.2014 gün, 2013/13607 E, 2014/15403 K “…..Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat, izin, fazla çalışma, genel tatil, ücret, maaş zammı farkı, kasa farkı, banka farkı, baş kasiyer far­kı ve ikramiye alacaklarını istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının işi terk ederek ayrıldığını savunarak, davanın ...

Read More »

Yargıtay’ın işyerinde tacize ilişkin eleştirilen kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin,  2012/15957 E, 2014/18734 K sayılı dosyasından verdiği karar, bir kısım hukukçular tarafından eleştirildi. İş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talepli açılan davada,  davalı işveren, işçinin, işyerindeki bir kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Bu hususta işyerinde cinsel tacize uğradığı iddia edilen işçiyi tanık olarak dinleten davalı tanığının beyanlarına itibar ...

Read More »