Home » Tag Archives: talep edebilme şartları

Tag Archives: talep edebilme şartları

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesinin şartları nelerdir?

İşverenin 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı davranması halinde, işçinin bir yıldan az olmamak üzere sendikal tazminata hak kazanacağı hususu da yasada ifadesini bulmuştur. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun “sendikaya  üye olup olmama hürriyetinin teminatı” başlıklı 31. maddesini 3.fıkrasına göre; işve­ren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendika­lara üye olan işçiler ...

Read More »

Kıdem tazminatı talep edebilmenin şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı; 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde belirti­len asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan ne­denlerden biriyle son bulması halinde, işverence işçiye yapılan bir ödemedir. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesi halinde sözkonusu olursa da, iş sözleşmesinin sona erdiği bütün durumlarda talep edilemez. Kıdem tazminatının gerçekleşmesi yönünden iş sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesi yetmez; bu sona ...

Read More »