Home » Tag Archives: taksici iş kanunu kapsamında mıdır?

Tag Archives: taksici iş kanunu kapsamında mıdır?

Taksiciler, minibüsçüler ve dolmuşçular iş kanunu kapsamında mıdır?

507 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde “İster gezici olsun ister bir dükkân veya bir sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar, ticarî sermayesi ile birlikte vücut çalış­malarına dayanan ve geliri o yer ve gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini ka­zanmasını icap ettirmeyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmeyen, ayni niteliğe (sermaye unsuru ...

Read More »