Home » Tag Archives: süreler

Tag Archives: süreler

İşçinin kıdem hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak süreler nelerir?

İşçinin, işe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak kıdeme esas sürede; -Deneme süresi, -Ücretli izinde geçen süreler, – Dinlenme süresi, hesaplamaya dahil edilir. Buna karşılık; -İşçinin grev ve lokavtta geçen süreleri, -İş akdinin askıda olduğu süreler, -İşçinin bir defada 6 haftayı aşan istirahat raporu aldığı süreler, -çıraklıkta geçen süreler, – Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler, -Ücretsiz izinde geçen süreler kıdemden sayılmaz. ...

Read More »

İş Kanununda yer alan fesih bildirim süreleri nelerdir?

İş Kanununda, belirsiz süreli iş sözleşmelerine ilişkin olarak, işçinin çalışmış olduğu sürelere göre bildirimden sonra sözleşmelerin sona ermelerine kadar geçecek olan süreler gösterilmiş bulunmaktadır. İş Kanununda, işçinin işyerinde kıdemi arttıkça fesih bildirimi sürelerinin de artması kabul edilmiştir. Kanuna göre, fesih bildirimi süresi, işi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki, işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi ...

Read More »