Home » Tag Archives: şube delege seçimine itiraz

Tag Archives: şube delege seçimine itiraz

Sendika şube delege seçimine yapılan itirazı incelemeye görevli mahkeme neresidir?

6356 sayılı Yasanın 16. maddesinde genel kurul dışında yapılan delege seçimle­rinin üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılacağı, genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazların, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanacağı, delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde, seçimlerin on beş gün içinde ...

Read More »