Home » Tag Archives: sözleşmeyle arttırma

Tag Archives: sözleşmeyle arttırma

İhbar öneli, sözleşme ile en fazla ne kadar arttırılabilir?

Kanunda öngörülen ihbar önellerinin, taraflarca sözleşme ile arttırılması mümkün ise de, işçi aleyhine azaltılması mümkün değildir. Yapılacak arttırmada da bir kısım sınırlamalar sözkonusudur. İhbar önelinin üst sınırı, en fazla ihbar ve kötüniyet tazminatı top­lamı kadar (yasal ihbar önelinin 4 katı) olabilir. İhbar önelleri, fahiş şekilde ve yasal ihbar önelinin 4 katından fazla olarak düzenlenmiş olması durumunda, mahkemece, hakkaniyete uygun bir indirim yapılması ...

Read More »