Home » Tag Archives: sözleşmenin işçi tarafından feshi

Tag Archives: sözleşmenin işçi tarafından feshi

Belirsiz süreli sözleşmelerde, sözleşmenin işçi tarafından feshedilmesi

İşverenin, işçiye karşı, sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan  ücret ödeme, işçiyi bakıp gözetme, eşit davranma gibi kurallara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşçinin haklı fesih sebepleri 3 ayrı başlık altında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun. 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin ...

Read More »