Home » Tag Archives: şirketin tür değiştirmesi halinde işçinin hakları

Tag Archives: şirketin tür değiştirmesi halinde işçinin hakları

Şirketin tam veya kısmi bölünmesi – tür değiştirmesi halinde işçinin hakları nelerdir?

6102 Sayılı TTK 159.maddesine göre: “ Madde 159- (1) Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. ...

Read More »